PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO" ul. Słoneczna 48 52-334 Wrocław kom.: 504 191 899
Ochrona środowiska - baner

aktualnosci BHP - logo

Raport oddziaływania na środowisko


 

Nasza Pracownia BHP i Ochrony Środowiska „EKOOKNO” troszczy się o szeroko pojęte bezpieczeństwo. Wśród wykonywanych przez nas usług, są także te dotyczące ochrony środowiska. Od ponad 15 lat prowadzimy doradztwo i świadczymy usługi, z których chętnie korzystają klienci z całej Polski. Kwestie ochrony środowiska dotyczą w szczególnym stopniu przedsiębiorców, którzy wskutek prowadzenia własnej działalności emitują szkodliwe substancje. W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo raport oddziaływania na środowisko, który poprzedza opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Zespół naszych fachowców na zlecenie klienta przygotowuje specjalne opracowanie techniczno-przyrodnicze.

Cel raportu oddziaływania na środowisko

Przedsiębiorca, który stara się o akceptację dla swojego projektu inwestycyjnego. Bardzo istotną kwestią jest wpływ, jaki zostanie wywarty na środowisko. Raport oddziaływania ma określić w jakim stopniu zastosowane przez przedsiębiorce rozwiązania lokalizacyjne, projektowe, technologiczne, techniczne i organizacyjnych będą ingerować w stan środowiska. Co istotne, Raport powinien uwzględniać stopień wpływu danego przedsięwzięcia na kilku jego etapach: podczas realizacji, w okresie eksploatacji lub użytkowania, a także w przypadku likwidacji.

Podmioty zobowiązane do opracowania raportu

Sporządzenie raportu jest związane z postępowaniem środowiskowym, które ma przeprowadzić całościową ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zdarza się, że przedsiębiorcy nie są pewni, czy w danym przypadku są zobowiązani do przedstawienia raportu. Według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyróżnia się II rodzaje przedsięwzięć ze względu na stopień ich wpływu na środowisko:

 • przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko – przygotowanie raportu i ocena jest w tym przypadku obligatoryjna;
 • przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko – przygotowanie raportu i ocena jest w tym przypadku obligatoryjna.

W sytuacji, gdy przedsięwzięcie należy do tzw. I kategorii, inwestor już przy składaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ma obowiązek dołączyć gotowy raport. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o II grupę. Zakres, jaki ma obejmować raport, określi organ w wydanym na podstawie art. 63 wyżej wspomnianej ustawy. w drodze postanowienia. Organem posiadającym kompetencje w tym zakresie będzie Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.

Treść raportu oddziaływania na środowisko

Poszczególne elementy składające się na treść raportu także określa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jest to cały szereg zachodzących warunków techniczno-przyrodniczych, które jako całość dają możliwość rzetelnej oceny. Treść raportu powinna więc zawierać m.in.:

 • opis inwestycji i jej parametry (np. lokalizacja, wielkość, rodzaj),
 • dane dotyczące zanieczyszczeń, które będzie generować inwestycja,
 • opis stanu przyrody w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia,
 • dane dotyczące ewentualnego istnienia w pobliżu chronionych prawnie zabytków i roślin,
 • analiza konsekwencji ewentualnej awarii przemysłowej,
 • opis potencjalnego wpływu inwestycji na zdrowie ludzi,
 • dane dotyczące ewentualnych konfliktów społecznych, jakie przedsięwzięcie może spowodować,
 • analiza wariantów realizacji inwestycji z uzasadnieniem wyboru konkretnej opcji,
 • informacje o skutkach ewentualnego zaniechania realizacji,
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania,
 • opis możliwych działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko,
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko warto powierzyć profesjonalistom, których doświadczenie i kompetencje będą gwarancją jakości tego ważnego dokumentu. Warto pamiętać, że to szczegółowości, wiarygodności i jakości zawartych danych, zależy przebieg dalszej oceny, rodzaj rozstrzygnięcia (odrzucenie lub akceptacja) oraz zakres nałożonych na przedsiębiorce dalszych obowiązków i instrukcji. Oferta przygotowywania przez nas raportu przygotowywana jest zawsze na życzenie klienta, jest optymalna i przystępna cenowo. Dokładamy wszelkich starań, aby klient otrzymał aprobatę dla możliwości realizacji swojego projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO"
ul. Słoneczna 48, 52-334 Wrocław
Tel: 504 19 18 99