PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO" ul. Słoneczna 48 52-334 Wrocław kom.:504 191 899

aktualnosci

Obsługa BHP dla firm Wrocław


Obsługa BHP dla firm we Wrocławiu

Profesjonalne i efektywne zarządzanie firmą to nie tylko rozdzielanie zadań i realizacja zamierzonych celów. W dzisiejszych czasach właściwie prowadzone przedsiębiorstwo opiera się na kooperacji. Realizacja celów następuje poprzez całkowitą współpracę całego zespołu. Firmy inwestują we wspólne imprezy integracyjne, wyjazdy oraz strefy relaksu w biurach. Wszystko po to, by pracownik mógł poczuć się lepiej, swobodniej i bezpieczniej w pracy. W celu zachowania bezpieczeństwa warto zwrócić uwagę na przygotowanie pracownika do niecodziennych sytuacji, które zagrażają zdrowiu lub życiu. Aby przeprowadzić efektywne szkolenie, najlepiej skorzystać z firmy zewnętrznej obsługującej BHP na terenie Wrocławia i okolic.

Nasza firma zajmuje się profesjonalną obsługą szkoleń BHP dla firm z Wrocławia od wielu lat. Posiadamy wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną. Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczne w każdej firmie. Ma na celu zabezpieczenie pracownika i wyuczenie, w jaki sposób ma reagować w sytuacjach kryzysowych. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w tej tematyce, pozwala na uniknięcie niepotrzebnych błędów. Jest to również najbardziej efektywne rozwiązanie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Wykorzystanie outsourcingu to opcja, która oszczędza cenny czas. Pracodawca nie musi angażować się w przygotowanie materiałów, może poświęcić czas na realizowanie czynności związanych bezpośrednio ze swoją pracą.

obsługa bhp dla firm wrocław

Obsługa BHP dla firm - Wrocław

W trosce o jakość oferowanych usług naszym klientom proponujemy kompleksowy plan, według którego odbywa się szkolenie. Gwarantujemy profesjonalizm oraz rzetelność. Wszystkie przekazywane treści są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, ponieważ każda firma ma inną specjalizację oraz pracowników. Jesteśmy godni zaufania, nasi klienci mogą liczyć na całkowitą poufność danych. Efektywna obsługa BHP dla firm we Wrocławiu to nasza specjalność. Współpracujemy z każdą firmą wyjaśniając pracownikom, jakie zagrożenia mogą wynikać z pracy w konkretnym miejscu, jak ich unikać oraz jak zachować się, gdy dojdzie do wypadku. Temat pierwszej pomocy w miejscu pracy jest szczególnie istotny, ponieważ ludzie wciąż boją się udzielać pomocy. Główną obawą jest pogorszenie stanu. Dzięki szkoleniu nabytą wiedzę będzie można wykorzystać również w życiu prywatnym.

Dzięki stałej współpracy z naszą formą w zakresie obsługi BHP dla firm we Wrocławiu nasi klienci mają zagwarantowane kompleksowe doradztwo BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Ponadto nasz zespół ma uprawnienia, by skontrolować miejsce pracy pod kątem panujących tam warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. W przypadku sytuacji, kiedy na terenie miejsca pracy dojdzie do naruszenia zdrowia lub życia pracownika możemy zaproponować pomoc w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków. Współpracujemy z lekarzami, prowadzimy rejestry dla Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzimy również usługi z zakresu sporządzania rocznych analiz stanu BHP.

outsourcing

Klientom naszym zapewniamy:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • poufność wszelkich danych
 • indywidualne podejście do każdego z klientów

W ramach stałej współpracy z dziedziny BHP proponujemy następujący zakres usług:

 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp, oraz informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wnioskami i sposobami likwidacji
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp
 • organizacja i udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami
 • organizację i dostawę środków ochrony indywidualnej

W ramach stałej współpracy z dziedziny ochrony środowiska proponujemy następujący zakres usług:

 • doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • analizę zgodności z przepisami
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej) założenie i prowadzenie ewidencji odpadów ( w tym odbiór i wystawianie kart przekazania odpadów)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów organizację i udział w pomiarach emisji i imisji zanieczyszczeń
 • projektowanie gospodarki odpadami
 • uczestniczenie w rozmowach z WIOŚ

Blog