PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO" ul. Słoneczna 48 52-334 Wrocław kom.: 504 191 899

aktualnosci

Outsourcing


Proponujemy kompleksową obsługę firm z dziedziny BHP i związanych z dziedziną ochrona środowiska w ramach outsourcingu.
Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach i kierunkach rozwoju.

Klientom naszym zapewniamy:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • poufność wszelkich danych
 • indywidualne podejście do każdego z klientów

W ramach stałej współpracy z dziedziny BHP proponujemy następujący zakres usług:

 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp, oraz informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wnioskami i sposobami likwidacji
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp
 • organizacja i udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami
 • organizację i dostawę środków ochrony indywidualnej

W ramach stałej współpracy z dziedziny ochrony środowiska proponujemy następujący zakres usług:

 • doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • analizę zgodności z przepisami
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej) założenie i prowadzenie ewidencji odpadów ( w tym odbiór i wystawianie kart przekazania odpadów)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów organizację i udział w pomiarach emisji i imisji zanieczyszczeń
 • projektowanie gospodarki odpadami
 • uczestniczenie w rozmowach z WIOŚ